«

»

Print this نوشته

جراحی آرتروسکوپی شانه

جراحی آرتروسکوپی (لیزری)چیست؟

جراحی ارتروسکوپی روش جراحی بر روی مفصل است که بر خلاف جراحیهای متداول(باز) پوست وعضلات و… برای دستیابی به مفصل شکافته  نمی شوند بلکه  با ایجاد یک سوراخ بر روی مفصل  یک دوربین باریک بداخل مفصل فرستاده می شود وضمن روشن کردن داخل مفصل  تصویر اجزاء مختلف آن را با بزرگنمایی بر روی مانیتور نشان می دهد.نور مورد استفاده در آرتروسکوپی لیزر نیست و اصطلاح جراحی لیزری یک اشتباه رایج است که مردم برای جراحی آرتروسکوپی بکار می برند

1

موقعیت پزشک و بیمار در آرتروسکوپی شانه

 3

2

جراحی آرتروسکوپی شانه

شانه مفصلی عمیق است و جراحی باز آن بطور اجتناب ناپذیری نیازمند شکافتن عضلات وتاندونها رباطها  وسایر اجزاء بافت نرم شانه است که این امرمی تواند منجر به چسبندگی  محدودیت حرکتی و طولانی شدن دوره نقاهت و بازتوانی شود .جراحی شانه به روش آرتروسکوپیک علاوه بر نداشتن معایب جراحی باز محاسن زیاد دیگری نیز دارد

  محاسن جراحی آرتروسکوپی شانه:

۱-امکان دیدن و تشخیص دقیق ضایعه تاندونها رباطها کپسول و غضروف درمفصل شانه که هر کدام میتواند علت درد و ناتوانی در شانه باشد

۲-نداشتن اسکار جراحی

۳-کاهش خطر عفونت

اسکار جراحی عمل جراحی باز و آرتروسکوپیک شانه

45

۴- کاهش چسبندگی ها

۵-کاهش محدودیت حرکتی پس از عمل

۶-بازگشت سریعتر عملکرد شانه

۷-کمتر بودن درد و ناراحتی پس از عمل

انواع جراحیهای شانه که به روش آرتروسکوپیک قابل انجام هستند:

امروزه با پیشترفت تکنولوژی ساخت وسائل پزشکی  بیشتر اعمال جراحی شانه به روش آرتروسکوپی قابل انجام هستند از جمله میتوان موارد زیر را ذکر کرد:

۱-درمان انواع دررفتگیهای مکرر شانه

۲-درمان و ترمیم  پارگی انواع تاندونهای اطراف شانه از جمله روتاتور کاف(کلاهک چرخاننده) و تاندون عضله دو سر

۳-درمان التهاب بورسهای اطراف شانه

۴-درمان محدودیت حرکتی اولیه و ثانویه در شانه

۵-درمان رسوب دردناک کلسیم در بافتهای اطراف شانه

۶-برداشتن استخوان اضافی و درمان آرتروز در مفصل شانه با استخوان ترقوه

محدودیتهای آرتروسکوپی شانه:

در بسیاری از موارد  آرتروسکوپی شانه امکان تشخیص و درمان به مراتب بهتری را به جراح می دهد .شاید بتوان گفت مهمترین محدودیت آن مشکل بودن  از نظر تکنیکی است که جراح نیازمند گذراندن دوره های مخصوص و طولانی می باشد.محدودیت دیگر آن نیاز به ابزار و وسائل مخصوص است که آنرا نسبت به جراحی باز گران تر مینماید.قابل ذکر است که تمامی جراحیهای آرتروسکوپی شانه در بیمارستان بعثت همدان توسط دکتر صارمی و با تعرفه دولتی  انجام می شود.

  مقایسه مفصل طبیعی(چپ)و ملتهب(راست) در آرتروسکوپی

               6

Permanent link to this article: http://shoulderclinic.ir/?p=215