↑ Return to درباره ما

Print this برگه

درباره سایت

سایت آموزشی، تخصصی دکترحسین صارمی به منظور ایجاد ارتباط نزدیکتر و مؤثرتر با بیماران و همکاران گرامی پزشک و فیزیوتراپ در جهت اطلاع رسانی و ارتقاء کیفیت درمان آسیبها و بیماریهای اندام فوقانی راه اندازی شده است. این نیاز بخصوص در مورد مراقبتهای قبل و پس از عمل جراحی آرتروسکوپی شانه(shoulder arthroscopy) ،آرنج(Elbow arthroscopy) و مچ دست(wrist arthroscopy) به شدت احساس میشود امید است که با مشارکت شما و ارسال نظرات و سوالات خود ،ما را در رسیدن به این هدف راهنما باشید.

Permanent link to this article: http://shoulderclinic.ir/?page_id=371